Bộ Tài chính đã triển khai, cung cấp 977 dịch vụ công trực tuyến

Toàn cảnh hội nghị tổng kết của Cục Tin học và Thống kê tài chính. Ảnh: Đức Minh

Ngày 30/12/2020, tại Hà Nội, Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính (TH&TKTC) tổ chứcHội nghị tổng kết công tác năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chiến lược tài chính

Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hà – Phó Cục trưởng Cục TH&TKTC cho biết, trong năm qua, đơn vị đã triển khai các dự án, nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược Tài chính và theo định hướng đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cụ thể, trong năm 2020, công tác xây dựng và hướng dẫn cơ chế chính sách luôn được đơn vị quan tâm và chủ động triển khai, bám sát các quy định hiện hành về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), thống kê và thực tế về CNTT của Bộ Tài chính để hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động ứng dụng CNTT và thống kê tài chính từ trung ương đến địa phương.

Công tác thống kê và cơ sở dữ liệu được tập trung triển khai và có nhiều đổi mới, bên cạnh việc thực hiện các công việc thường xuyên, duy trì và đảm bảo cung cấp kịp thời các thông tin về kinh tế, xã hội phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính.

Đơn vị phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ chung toàn ngành, xây dựng phương án, báo cáo Bộ để thống nhất triển khai thực hiện: bản quyền phần mềm; các ứng dụng dùng chung nội bộ ngành… đảm bảo rõ về nội dung, phù hợp với phân cấp chung của ngành và đáp ứng được yêu cầu triển khai, vận hành.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin đã được quan tâm đúng mức, tổ chức triển khai một cách bài bản và toàn diện, các hoạt động đảm bảo anh ninh, an toàn thông tin đã được tích hợp trong tất cả các công đoạn liên quan đến thông tin và hệ thống thông tin. Trong năm 2020 không xảy ra tình trạng bị tấn công làm ngừng trệ hoạt động của hệ thống.

100% thủ tục hành chính của Bộ Tài chính được cung cấp trực tuyến

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Hà cho biết, tính đến ngày 29/12/2020, Bộ Tài chính đã triển khai, cung cấp 977 DVCTT, trong đó có 106 DVCTT mức độ 1; 288 DVCTT mức độ 2; 192 DVCTT mức độ 3 và 391 DVCTT mức độ 4. Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính là 583 DVCTT (đạt tỷ lệ 60%).

Đề cập tới nội dung kết nối DVCTT với Cổng Dịch vụ công quốc gia, ông Nguyễn Việt Hà cho biết, tính 29/12/2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 296/583 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 51%.

Ông Nguyễn Việt Hà nhấn mạnh, cơ quan Bộ Tài chính đã kết nối 56 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tăng 27 DVCTT so với yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và vượt 21% so với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ).

Đức Minh

Related posts

Leave a Comment